En julgåva som sår fröer för framtiden!

Julen närmar sig med stormsteg, men än är det inte försent att köpa ett fröpaket att lägga under granen.  Stötta Flora och UNAC genom att beställa ett fröpaket – sista dagen att beställa är imorgon, den 19/12. 

Istället för att stötta böndernas rätt till lokala fröer, premierar många afrikanska regeringar nu storföretagens hybridfröer. Fröer som ofta kräver konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Fröer som bonden får köpa men inte spara utsädet från, vilket gör människor beroende. Vår partnerorganisation UNAC arbetar aktivt för matsuveränitet och böndernas möjlighet att bestämma över sin egen mark och sin egen skörd.

Flora har bytt tillbaka till lokala fröer
För att bönder ska få tillgång till lokalt utsäde startade UNAC år 2015 ett projekt i Alto Mulocue, Moçambique, där de odlar fram lokala fröer av bland annat kassava, majs och sötpotatis. UNAC ordnar också träffar där bönder kan dela med sig av fröer och erfarenheter. En av dem som sprider kunskap om odling och lokala fröer är Flora Antonia Soares.

– Bönderna jag utbildat brukade så utan ordning i fälten. Jag har lärt dem om plantavstånd och hur de får ut mesta möjliga av sina lokala fröer, berättar Flora.

– Till hybridfröer måste vi använda konstgödsel och bekämpningsmedel. Det behövs inte med de lokala fröerna, fortsätter Flora. Tidigare använde jag hybridfröer, men efter några år blev skörden allt mindre. Då fick vi ofta gå hungriga. Det gör vi inte nu längre, tack vare att de lokala fröerna är mer tåliga och ger bättre skörd.

Dags att stötta bönderna istället för storföretagen
I afrikanska länder bygger 80 procent av jordbruket på att bönderna sparar och delar fröer med varandra. Det är oerhört viktigt att de kan fortsätta med det och inte blir beroende av stor företagen – som alltid har mycket bättre juridiskt skydd än bönderna. Därför kanske du inför denna jul vill bidra med fröpaket till bönderna i Moçambique och så fröer för framtiden!?

Ge bort ett fröpaket i jul
Tre kilo hybridmajsfröer kostar 150 kronor. Hjälp oss att istället ge bönderna lokala fröer till samma värde. En bonde som får lokala fröer av UNAC ger tillbaka den dubbla mängden frö till projektet vid första skörden. På så sätt kan två andra bönder få fröer och det blir en positiv kedjeeffekt. Fler och fler bönder får makten över sin egen mat och storföretagens makt minskar!

Läs mer:
Fröaktionen – ett initiativ av Afrikagrupperna
Vårt arbete med Mat, mark och fröer
Om fröpaketet
Till vår gåvoshop

Recent Posts