Den goda viljan

Tallplantering

Tallplantering i skogsprojektet Chikweti

”Varför plantera hundratusentals träd på åkermark, om de inte går att äta.
En av Afrikagruppernas samarbetspartner i Moçambique, UNAC (bondeorganisation) genomförde en studie förra året. Den handlade i första hand om de utländska företag som använder mark, som borde brukas av moçambikiska bönder, till projekt inom jordbruksindustrin, biobränsle, turism och gruvbrytning, sk land-grabbing. Chikweti är ett av de 10-tal nordiska företag eller investeringar som granskas , och kritiken är hård. I rapportens sammanfattning står det.”Investerarna från de nordiska länderna följer lagar och förordningar och respekt för mänskliga rättigheter och folkligt deltagande när de är hemma i sina egna länder, men när de kommer till Moçambique visar de upp ett helt annat beteende och föder korruption, utnyttjar bristande lagstiftning och förvärrar därmed lokalbefolkningens levnadsvillkor”

Västerås stift har stött den anglikanska kyrkan i Moçambique sedan självständigheten. För snart 10 år sedan bildade Västerås stift tillsammans med norska kyrkan, en dansk fondförvaltare, Harvarduniversitetet och den holländska fonden ABP en global fond som fick namnet Global Solidarity Forest Fund. Fonden hade en pott på 750 miljoner kronor, som användes för att sätta igång tallplantering i Niassa-provinsen i Moçambique genom företaget Chikweti(skog).

I senaste numret av magasinet Filter finns ett gediget reportage som berättar om hur dessa planteringar har genomförts Reportaget heter Den goda viljan.
Afrikagruppernas informatör i Moçambique har i flera blogginlägg skrivit om olika former av landgrabbing.
David och Goliat
Tragisk tvist
Du kan även ladda ner reportaget ”Inget samråd med bönderna när bolaget kom till byn” från tidskriften Södra Afrika nr 2 2010

Magasinet Filters artikel finns tyvärr inte på nätet, men jag rekommenderar varmt en promenad till tidningskiosken. Artiklen är värd att läsas!

Recent Posts