Håll hiv på agendan

Det pratas för lite om hiv. I Sverige är hiv inte längre lika med aids och död. Här har man som regel tillgång till den vård och behandling som man behöver. Så ser det såklart inte ut i stora delar av världen. Bristande tillgång till både prevention och behandling gör att hiv på många ställen fortfarande kan likställas med en dödsdom.

Preventionsinsatser är oerhört viktiga och tillgång till bromsmediciner och behandling är avgörande även i preventionsarbetet. Forskning visar att en välfungerande behandling ger lika bra skydd mot smitta som kondom. Personer som lever med hiv som är på en effektiv antiretroviral behandling, och som inte har andra sexuellt överförbara infektioner, är i princip inte sexuellt smittsamma. Detta innebär att om fler personer har möjlighet att behandlas minskar smittrisken enormt. Därmed inte sagt att man ska sluta använda kondom för att skydda sig och sin partner.

Fler människor som lever med hiv måste få behandling. Tänk vad tillgång till bromsmediciner och möjlighet till behandling kan innebära för den globala epidemin! Förra året hade 6,6 miljoner tillgång till behandling, vilket motsvarade 36 % av behovet.

Enligt UNAIDS beräknas 33,3 miljoner människor leva med hiv idag. 22,5 miljoner av dessa bor i Afrika söder om Sahara. I södra Afrika[1] lever 11,3 miljoner människor med hiv och här inträffar 34 procent av världens hivrelaterade dödsfall. Kvinnor är här generellt mer utsatta än män; 60 procent av de som lever med hiv i södra Afrika är kvinnor.

Trots att situationen i världen fortfarande är bedrövlig minskar pengaflödena till hiv globalt. I juni i år antog FN:s generalförsamling en deklaration kring intensifierat arbete mot spridningen av hiv. En av målsättningarna är att minska hivöverföring med 50 procent till 2015. Ländernas ledare förpliktigade sig således att främja fortsatt politiskt engagemang för att stoppa och vända hivepidemin och lindra dess effekter. Men var är pengarna?

All forskning visar att det är NU vi ska satsa. Det går antagligen inte att utrota hiv. Men om världen ska ha en chans att reducera hiv till en allvarlig kronisk infektionssjukdom och se till att ingen behöver utveckla aids behövs långsiktig finansiering. Betala nu eller betala för alltid. Om vi satsar nu har vi en chans att ligga i framkant och förhindra nya hivinfektioner och få fler personer i behandling. Om vi inte tar vara på chansen är risken överhängande att vi får jaga efter viruset och försöka mildra effekterna.

Vi måste hålla kvar hiv på agendan alla dagar, inte bara på Världsaidsdagen varje år. Det handlar om människoliv. Globala fonden och andra aktörer måste få de resurser som krävs. Det vore oerhört olyckligt om världen inte tar tillvara på de möjligheter som just nu finns för att få bukt med hivspridningen och förhoppningsvis utrota aids.


[1] Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Zambia och Zimbabwe.

Recommended Posts