Tillsammans med våra partnerorganisationer och personer som själva lever med hiv jobbar Afrikagrupperna för att alla människor som lever med hiv ska få tillgång till den vård och behandling de behöver.
 Genom ditt stöd kan vi fortsätta arbetet för att stoppa spridningen av hiv och stödja människor som lever med hiv.
[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,mail,love” counters=”0″ counter_pos=”left” total_counter_pos=”left” hide_names=”no” sidebar_pos=”left”]

Tack alla ni som deltog i 16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld!

Tack alla ni som deltog i kampanjen på sociala medier under 16 days of activism against gender based violence! Kolla in hela bilden på facebook.

Mellan 25 november och 10 december publicerade vi även 16 inlägg på bloggen. Gå in på bloggen och läs de starka texterna om våld mot kvinnor, om makt och kontroll och hur vi kan stoppa det.

Kampanjen är slut för i år men kampen för allas rätt till sin egen kropp, mot förtryck och könsbaserat våld fortsätter 365 dagar om året.

[easy-social-share buttons=”love” counters=”1″ counter_pos=”left” total_counter_pos=”left” hide_names=”no” sidebar_pos=”left”]
En effektiv behandling kan förhindra att en mamma som lever med hiv överför viruset till sitt barn

I Zimbabwe får 89 av 1000 barn aldrig uppleva sin femårsdag. Faktum är att de internationella skillnaderna dramatiskt har ökat. Under 70-talet hade ett barn i ett utvecklingsland 9 gånger högre risk att dö innan fem års ålder än ett barn i ett industriland. År 2006 har samma barn 27 gånger högre risk att gå samma öde till mötes. I paret Magabas fall hade deras livs tragedi kunnat undvikas.

-Vi gjorde misstaget att inte testa oss innan vi började vara intima med varandra. Först efter att vårt första barn dog strax efter födseln förstod vi att allt inte stod rätt till.

Fortsätt läs om paret Magaba...

-Jag hade varit gift en gång innan jag träffade min man. Men i samband med graviditeten började jag bli sjuk. När vi så gick och testade oss fick jag reda på att jag hade både tuberkulos och hiv. Min man däremot testade negativt. Jag fick mediciner för båda och mår bra idag, berättar fru Magaba.

-Jag förstod att även jag var smittad, fast provet ännu inte visade på det. Vi fick utbildning av (Afrikagruppernas partnerorganisation) FACT på den lokala kliniken och lärde oss mycket om att leva med hiv, fortsätter herr Magaba.

Träningarna FACT ger handlar om allt från den medicinska och biologiska biten av sjukdomen, därifrån kan psykosocialt stöd och samtal som ämnar minska stigma byggas. Fru Magaba berättar öppenhjärtigt om sin sorg och hur hon hjälptes i den.

-Det var under en av de här träningarna som jag berättade att jag levde i ett barnlöst äktenskap och att jag inte vågade bli gravid igen. Men de berättade för mig hur vi kan skydda vårt barn från smitta om vi skulle bli gravida igen. Så när jag blev med barn igen följde jag instruktionerna till punkt och pricka. Sex månader efter födseln blev vårt barn testad och hade klarat sig från att bli smittad!

Herr Magaba är idag drivande i att starta mansgrupper, där könsroller liksom stigmatiserande mönster utmanas.

-Jag önskar att fler män kunde vara mer proaktiva. Stigmatiseringen gör att man tvekar inför att söka information. Själv hade jag redan fått lite utbildning via mitt jobb så när min fru ville ta del av träningarna var det inte svårt för mig att vara ett stöd för henne. Att det är så få som kommer till utbildningarna säger mig att det är många som inte vågar vara öppna med sin status. Men vi tordes lita på personalen och har idag gett liv till ett hivnegativt barn. Idag ser jag med hopp och tillförsikt på framtiden och jag önskar fler kunde göra det. Jag är del av en mansgrupp och hoppas kunna värva fler.

[easy-social-share buttons=”love” counters=”1″ counter_pos=”left” total_counter_pos=”left” hide_names=”no” sidebar_pos=”left”]
Othoko – med fokus på hiv, omvårdnad och mat

Mat är livsviktigt för alla – oavsett om man lever med hiv eller inte. En balanserad och näringsriktig kost stärker immunförsvaret. Kosten är därför extra viktig när man lever med hiv, eftersom hivviruset bryter ner immunförsvaret. Då behövs näringsrik och varierad kost för att stärka immunförsvaret så att det orkar bekämpa infektioner och så att hiv utvecklas långsammare.

Fortsätt läs om Othoko...

När man lever med hiv får man dessutom en ändrad ämnesomsättning. Viruset påverkar aptiten, matsmältningen och kroppens upptag av näringsämnen. Ett försämrat upptag av näringsämnen ställer högre krav på en näringsriktig kost. Kombinationen näringsfattig mat och hiv ger en dålig spiral som försvagar immunförsvaret.

När man har hiv går det åt mer energi än om man är helt frisk eftersom immunförsvaret jobbar hårt för att bekämpa infektionen. Du måste ofta äta mer mat än innan du blev smittad. Det är även viktigt att man inte går ner i vikt, eftersom det i sin tur kan leda till att kroppen får svårt att bekämpa infektioner. Det gäller att äta en varierad och balanserad kost på regelbundna tider. Det är viktigt att äta frukost, lunch och middag.

Mat är en förutsättning även för att bromsmediciner och behandling ska fungera. En effektiv behandling gör att du som lever med hiv kan leva som vanligt. För att behandlingen ska vara effektiv krävs en balanserad, regelbunden och näringsriktig kost. Många människor som lever med hiv lever även i fattigdom och utsatthet och mat är ofta en bristvara, det är svårt att få mat på bordet tre gånger om dagen.

Vissa bromsmediciner ställer högre krav på rätt kost än andra. Mat kan ses som en slags terapi som maximerar den medicinska behandlingen. Detta är något som Afrikagruppernas partnerorganisation Othoko i norra Moçambique lägger stor vikt vid. Deras aktivister, som själva lever med hiv, jobbar med hemvård. Syftet med hemvården är att ge stöd till människor som lever med hiv och deras familjer. Genom att utbyta kunskap inkluderas familjen och lär sig hur de bäst kan ge vård i hemmet. Målet är att skapa ett långsiktigt och hållbart arbete. Olga Tiago är aktivist och koordinerar hembesöken:

-Vi har också en “matkorg” som vi tar med vid våra besök, i denna finns bland annat grönsaker från våra odlingar. Mat och näring har stor betydelse för tillfrisknandet och därför lägger vi stor vikt att lära familjen hur de kan tillaga grönsakerna för att uppnå ett högt näringsvärde. Vi vill också tydliggöra för familjerna att vi hemvårdare inte ska ses som en ersättning av familjen, utan endast ett stöd. Målet är att familjen ska hjälpa personen som lever med hiv i dennes vardag med stöd och kunskap från Othoko.

Othokos aktivister har själva fått stöd och hjälp av organisationen tidigare. Förutom hembesöken arbetar de med informationsspridning via radio och via aktivisternas personliga möten. Varje aktivist gör 3-5 hembesök per arbetsdag. Varje klient får 3 besök per vecka. Vissa är så sjuka så de inte kan lämna sängen. Med bromsmediciner, näringsriktig mat och socialt stöd från personer med liknande erfarenheter kan många återvända till ett ”normalt” liv. Många väljer då att själva organisera sig i organisationen. För att erbjuda andra samma stöd som de själva fått ta del av.

Det är tydligt att aktivisternas besök betyder mycket. Mattillskottet är viktigt eftersom många inte har några möjligheter till försörjning när de är sjuka och orkeslösa. Men än viktigare är stödet och omtanken. Deras engagemang visar att det bevisligen är möjligt att återvända till ett aktivt liv. Deras stöd får folk att orka vilja dit. Aktivisterna fyller även en viktig funktion i att minska stigmatiseringen som fortfarande omgärdar personer som lever med hiv. Informationsspridningen och den sociala mobiliseringen i byarna är viktiga komponenter för att bygga ett civilt samhälle och stärka gemenskapen.

[easy-social-share buttons=”love” counters=”1″ counter_pos=”left” total_counter_pos=”left” hide_names=”no” sidebar_pos=”left”]
Mäns våld mot kvinnor ökar risken för hiv

Kopplingen mellan mäns våld mot kvinnor och smittospridningen av hiv är mycket tydlig. Detta gäller i synnerhet unga kvinnor som är extra sårbara och drabbas i högre utsträckning av hiv följd av sexuella övergrepp. Hälften av de som infekteras av hiv idag är ungdomar mellan 15-24 år och 60 procent av dessa är kvinnor. Sårbarheten hos kvinnor och flickor är särskilt hög i Afrika söder om Sahara då 80 procent av alla kvinnor i världen som lever med hiv finns i denna region

Fortsätt läs om arbetet mot könsbaserat våld i Zimbabwe...

Orsakerna bakom att män är våldsamma mot sina kvinnor är många. Zipho Ndebele från Afrikagruppernas partnerorganisation PADARE menar att de största utmaningarna i arbetet för jämställdhet i Zimbabwe är att det är accepterat att mannen står över kvinnan och ska dominera. Det är också han som bestämmer vad som är rätt och fel i relationen.

Maktrelationen gör också att samlivet mellan man och kvinna är på mannens villkor, vilket medför att kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa inte säkerställs, menar Zipho. Detta beror bland annat på svårigheten att som kvinna kräva att mannen använder kondom, dålig tillgång till sjukvård och svårighet att själv välja sin graviditet. Kvinnor blir därför extra sårbara för hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Våld och hot om sexuellt våld mot kvinnor och flickor gör de utsatta och får svårt att kunna säga nej till sex eller kräva att kondom används. Att ha sex mot sin vilja ökar risken för uppkomsten av sår och blödningar och gör det enklare för viruset att spridas.

Zipho menar att det finns en föreställning om att en ”riktig man” ska vara våldsam. Det är socialt accepterat för en man att ha flera partners, men om kvinnan gör samma sak så blir mannen ofta våldsam. Rädslan för våld och att bli bortvald av sin partner, familjen och samhället hindrar kvinnor från att söka information om hiv, rådgivning, hivtest och behandling för sjukdomen. Uppfattningarna om hur en man respektive kvinna ska vara och bete sig bidrar också. Ett exempel på detta är då en kvinna som ber mannen att använda kondom uppfattas hon som lösaktig och mannen känner sig inte som en ”riktig man”.

Något som också riskerar unga tjejers sexuella och reproduktiva hälsa är ”cross generational relationships” vilket innebär att tjejer har sexuella relationer med äldre män. På landsbygden har många hoppat av skolan eller är arbetslösa. Om man som ung inte har de bästa ekonomiska förutsättningarna är det lockande med någon som kan erbjuda dig pengar.

Zipho menar att ett av de största problemen i Zimbabwe är som är mycket skadligt för flickors sexuella och reproduktiva hälsa är förekomsten av barnäktenskap. Mannen äger flickan och det är återigen han som bestämmer. Flickan har inget att säga till om här och hon utsätts ofta för våld om hon gör något ”fel”.

Liksom i Sverige, begås de flesta sexuella övergrepp i Zimbabwe av en person som offret känner. I Zimbabwe finns det många som anser att det inte finns något som heter övergrepp inom ett förhållande. Det ses som en skyldighet att ställa upp på sex i ditt förhållande. Om någon utsätts för våldtäkt eller sexuella övergrepp vågar personen inte polisanmäla av flera anledningar. Ofta så skuldbeläggs offret istället för förövaren och om förövaren dessutom inte döms kommer de flesta tro att du ljuger. Man ifrågasätter vad hon hade på sig, varför hon befann hon sig på den platsen från första början och varför skrek hon inte på hjälp? Vi vill att man ska inse att detta inte är någon annans fel än förövaren och att människor runt om kring inte anklagar offret.

”Bara för att en kvinna haft sex med en man en gång betyder inte det att hon inte kan säga nej andra gången. Man har alltid rätt att säga nej!”

PADARE arbetar därför för att männen ska vara delaktiga i familjens hälsa och göra män medvetna om problemen med mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor får stora konsekvenser på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa som oplanerad graviditet, missfall, sexuellt överförbara sjukdomar.

[easy-social-share buttons=”love” counters=”1″ counter_pos=”left” total_counter_pos=”left” hide_names=”no” sidebar_pos=”left”]

Röda bandet är den globala symbolen för kampen mot aids.

Den står för solidaritet med människor som lever med hiv. Afrikagrupperna köper röda band från kvinnogrupper i södra Afrika och bidrar till deras försörjning. Du köper röda bandet av oss och bidrar till vårt arbete att stoppa spridningen av hiv i södra Afrika – samtidigt som du sprider medvetenhet i Sverige. Genom ditt stöd kan vi fortsätta arbetet för att stoppa spridningen av hiv och stödja människor som lever med hiv.