Biståndsministern svar om EPA

I Gunilla Carlssons svar på Afrikagruppernas och Forum Syds brev om EPA upprepar hon återigen att Sverige anser att det är genom att inkludera handel med tjänster, regler för investeringar, offentlig upphandling och patent i EPA avtalen som utvecklingspotentialen ligger. Hon hävdar också att det är precis vad många afrikanska länder vill ha i avtalen. Ett underligt uttalande med tanke på att det är just dessa frågor som varit de mest svårlösta i förhandlingarna. Majoriteten av de afrikanska länderna har från och med 2002 när förhandlingarna började och fram till idag bett EU att ta bort dessa frågor från förhandlingsbordet så att man kan få koncentrera sig på att få till bra avtal om handel med varor.

Inför det möte den 9 juni då östafrikanska blocket skulle skriva på EPA-avtalet med EU gjorde de östafrikanska ländernas WTO ambassadörer ett uttalande riktat till förhandlarna och bad dem att inte skriva på. De hävdade att om de östafrikanska länderna skrev på så skulle de underminera allt det de afrikanska länderna lyckats få igenom i Världshandelsorganisationen WTO, särskilt inom just handel med tjänster, investeringar, offentlig upphandling och patent. Det uttalandet och flera andra liknande uttalanden från politiker och civilsamhället i östafrika ledde till att den östafrikanska regionen inte skrev på avtalet i juni i år. Förhandlingarna fortsätter. 

Gunilla Carlsson upprepar i sitt svar till oss hur viktigt det är med den regionala integrationen i Afrika. Att Sverige värnar om det och att vi därför satsar mer bistånd på det området. En fråga man kan ställa sig är då hur Sverige ställer sig till det faktum att EU-kommissionen vill få klart dessa avtal så snart som möjligt och nu är inställda på att skriva avtal med enskilda länder och därmed verkligen försvåra för den regionala integrationen. Det verkar som att vi ger med den ena handen och tar med den andra. 

Den svenska ministern upprepar sitt mantra att Sverige vill se ”breda utvecklingsvänliga avtal”. Problemet är bara att det är de svenska ministrarna som definierar vad utvecklingsvänliga avtal ska innehålla utan att lyssna på vad människorna som kommer att beröras av dessa avtal säger.  Det vore önskvärt att ta ett helhetsgrepp och börja lyssna på vad de afrikanska länderna och civilsamhället i dessa länder har sagt till EU under åtta år nu. Ta bort handel med tjänster, investeringar, offentlig upphandling, patent från förhandlingsbordet. Se till att få till avtal om handel med varor som gynnar utvecklingen i dessa länder. Det är svårt nog. Tro mig.

Läs vårt brev och Gunilla Carlssons svar här

Läs de östafrikanska WTO ambassadörernas uttalande här 

Recommended Posts