Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi följer dataskyddsförordningen GDPR. Syftet med GDPR är att skydda dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter, som t ex namn, adress och personnummer, i vårt databasregister, för att kunna skicka nyhetsbrev, tidningar och annan information till dig. De är också viktiga i vårt arbete för att hitta fler givare så att vi kan samla in mer pengar till arbetet i södra Afrika. Viktigt att veta är att vi inte delar dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller som på annat sätt är viktiga för vår verksamhet. Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register (t ex SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt register.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade – och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. För fullständig information om hur vi tar hand om dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy. Du kan också kontakta oss via post@afrikagrupperna.se eller via telefon på 08-442 70 60.

Recent Posts