Mest negativt för positiva

Så har ännu en World Aids Day passerat, siffror och prognoser presenterats och lägen summerats. För Namibias del är det mesta positivt. Det vill säga om man ser det ur det relativa perspektivet, där exempelvis 17,9 procent hivinfekterade kvinnor i åldrarna 15-24 år 2001 sjunkit till 10,3 procent 2010. Samtidigt så ligger procentsatsen för det totala antalet infekterade i landet kvar på en internationellt sett mycket hög nivå. Men man når nu också över 90 procent av de som behöver det med hivbehandling och över 75 procent av hivsmittade gravida får behandling för att hindra att smittan överförs till barnet.

En riktigt dålig nyhet för inte bara Namibia utan alla de länder som tyngs av hivpandemin – de flesta av dem finns i Afrika söder om Sahara – är att Global Fund, det internationella initiativet för att bekämpa hiv, tuberkulos och malaria, kommer att få betydligt mindre pengar från västländer än vad dessa tidigare lovat. Global Fund är idag den största finansiären av insatser mot hiv i världen och när de nu meddelar att de inte kommer att kunna finansiera några hivprogram förrän 2013 så är det svårt att se någon annan konsekvens än färre behandlade, fler hivsmittade och fler dödsfall.

Varför man ska behandla smittade och sjuka människor behöver knappast förklaras, men även ur ett preventionsperspektiv är behandling viktigt. Enligt en amerikansk studie (HPTN052 för den intresserade) sjunker till exempel risken för en smittad att infektera en icke-smittad partner med 96%, om den smittade har tillgång till behandling.

Plus och minus för hivläget alltså. Som arbetandes med utvecklingbistånd i ett hörn av denna stora kontinent är det inte alltid lätt att få upp nosen tillräckligt högt över vardagsfrågorna för att kunna se helheten, och vart den är på väg. Så det kändes bra att i Dagens Nyheter igår läsa ett inlägg från tidningens framstegsbloggare om en allt ljusare framtid för Afrika, med färre konflikter, starkare demokratier och bättre ekonomier. För om ingen tror på det, och jobbar för det, så kommer det naturligtvis inte heller att hända.

Recommended Posts