Ingen trygghet för säkerhetsvakter

Det är många människor som får leva på väldigt lite i Afrika. Fattigdom och dåligt fördelade resurser är grundorsaker till mycket av det elände som finns på kontinenten. Att få till nationella, lagstadgade minimilöner för framför allt svaga yrkesgrupper har också legat högt på önskelistan för vår namibiska partner Labour Resource and Research Institute (LaRRI).

En del yrkesgrupper här har minimilöner, men inte alla. Säkerhetsvakter har sedan 2005 en lagstadgad minimilön, idag är den 3,80 namibiska dollar per timme (1 namibisk dollar är just nu värd 83 öre). Att ha en fastslagen minimilön betyder med andra ord inte automatiskt att problemen för underbetalda anställda är över. Snarare är det väl en utgångspunkt för diskussion.

I slutet på förra veckan kom de inblandade parterna fram till att minimilönen för säkerhetsvakter i Namibia ska höjas från 1 juli: från 3,80 namibiska dollar till 5,00. För de vakter som arbetar skift på över 10,5 timmar ska dessutom en bonus på 4 dollar utgå. Per skift, inte per timme.

Fem namibiska dollar i timmen är inte heller det mycket. Till exempel kostar en liter mjölk i affären här 12 dollar. Vilket betyder att – om vi för enkelhetens skull bortser från inkomstskatten – en säkerhetsvakt får arbeta över två timmar för att få ihop till en liter mjölk.

Dessutom – som med många lagar här – att det finns en lag betyder inte på något sätt att den efterlevs. När det gäller säkerhetsbolagen påstås det att endast ett fåtal bryr sig om att respektera minimilönen. Med en arbetslöshet på över 50 procent är det få anställda som vågar riskera sitt jobb genom att klaga.

Idag arbetar också 13 000 säkerhetsvakter utan att generera någonting alls för sin pension. Uppgörelsen som nu nåtts ska försöka hitta en lösning på även detta tills i december.

Recommended Posts