Över tio gånger det samlade internationella biståndet förlorar fattiga länder i skatte- och kapitalflykt. Efter krav från Världsbanken och IMF på 80-talet är gruvnäringen i de flesta afrikanska länder i händerna på utländska företag. Dessa får skattelättnader eller ser till att smita undan skatt genom så kallad transfer pricing.

Man kan ju tycka att det är upp till ledarna i dessa länder att reglera investeringarna så de leder till utveckling. Men så enkelt är det inte. Skuldkrisen ledde till stora strukturanpassningar av ekonomierna i många utvecklingsländer världen över på 80-90-talen. Ett av kraven från IMF och Världsbanken på tex Zambia var att de måste privatisera gruvsektorn. Investeringsavtal har också utformats för att skydda företagen från risk, men med konsekvensen att länderna där investeringen sker har mist politiskt handlingsutrymme att reglera investeringarna.

Den illegala kapitalflykten – hur går den till?

Varje år lämnar tusentals miljarder kronor de afrikanska länderna utan att beskattas. Detta fenomen kallas för illegal kapitalflykt. En del av kapitalflykten beror på korruption och kriminell verksamhet, men tvärtemot vad mediebilden ger intryck av, så utgör dessa faktorer endast en liten del av den totala kapitalflykten.
Den största delen av kapitalflykten orsakas av att multinationella bolag; dels betalar väldigt låg skatt för sin verksamhet, dels inte betalar någon skatt alls på de vinster de gör i de afrikanska länderna. Istället flyttar de dessa vinster till skatteparadis. Trots att de gör stora vinster på ländernas resurser, smiter de alltså på detta sätt från att betala skatt.

Denna stöld av Afrikas skattepengar kan fortgå på grund av att multinationella bolag, enligt dagens regelverk, endast behöver redovisa sin totala vinst, och inte den vinst de gör i varje land. Detta gör det omöjligt för de afrikanska staterna att få insyn i hur mycket vinst de gör i just deras land. Något som är nödvändigt för att veta hur man ska beskatta företagens verksamhet. Stölden kan också ske för att fattiga länder inte har resurser att förhandla sig till en insyn i världens skatteparadis dit företagen flyttar sina vinster.

Varför är det viktigt att stoppa kapitalflykten från Afrika?
    • Den är illegal
    • Den är ett hot mot afrikanska länders utvecklingsmöjligheter
    • Den håller fast afrikanska länder i ett biståndsberoende

Den är illegal för att det är kriminellt att inte betala den skatt man är skyldig ett land om man har verksamhet inom landets gränser. Den är ett hot mot afrikanksa länders utvecklingsmöjligheter därför det är nödvändigt att ett land får in skattepengar för att kunna utveckla en gemensam välfärd, och bygga exempelvis infrastruktur, sjukhus och skolor.

Kapitalflykten håller fast fattiga länder i ett biståndsberoende därför att de utan de skattepengar de har rätt till, blir tvungna att fortsätta att förlita sig på bistånd. Om kapitalflykten och skattestölden stoppades skulle de afrikanska ländernas beroende minska, och de skulle ha större möjligheter att få bestämma över sin egen utveckling.

Film om skatteflykt

Filmen Stealing Africa är ett tydligt exempel på hur det kan gå till. Den beskriver upplägget för det multinationella företaget Glencore som driver koppargruvan Mopani i Zambia. I filmen berättar styrelseordföranden för Glencore att investeringar skapar jobb, utbildning, tillgång till hälsovård, och förbättrad infrastruktur.

Utan utländska direktinvesteringar skulle detta inte ske. Men på grund av företagets skatteplanering, där de tar ut vinsterna i Schweiz (skatteparadis) istället för i Zambia så innebär investeringen en nettoförlust för Zambia.

Zambia subventionerar elektriciteten till koppargruvan för 150 miljoner dollar men får bara in 50 miljoner dollar i skatter från företaget. Samtidigt har miljöorganisationer mätt luftföroreningar som är 1000 gånger högre än WHO standard och människor som blir intervjuade berättar hur de vaknar på nätterna hostandes och kan inte sluta hosta.