Hur kan det komma sig att länder som är rika på naturresurser ändå har fattiga befolkningar? Vad är anledningarna, vad kan vi göra åt det? Vi fördjupar oss i konsekvenserna av EU:s handelsavtal med afrikanska länder, landgrabbing, kapitalflykt och jakten på Afrikas råvaror, som bland annat görs med hjälp av våra pensionsfonder.

Vi brinner för de här frågorna:

Gruvarbetare demonstrera för en lön de kan leva på i Marikana. Fotograf Thapelo Lekgowa

Jakten på råvaror

Det pågår en ständig jakt på råvaror till produktion i Kina, Indien, EU och USA. Vi svenskar är delaktiga, bland annat via våra gemensamma pensionsfonder som ansvarar för 1200 miljarder av våra pensionspengar.

Hur investeras till exempel våra pensionspengar? Många afrikanska länder är rika på naturresurser och har en hög tillväxt, mycket på grund av utländska investeringar i utvinning av naturresurserna. Men vinsterna försvinner ofta, via skatteflykt  eller till en liten elit, medan folk som jobbar i gruvorna, eller bor nära drabbas av miljöförstöring och usla arbetsvillkor. 

Småbönder i norra Mocambique

Landgrabbing

Många afrikanska länder har blivit väldigt utsatta för stora utländska investeringar i mark för odling av exportgrödor som lett till landgrabbing.

Problemet är att marken sällan är oanvänd eller obebodd. Investerarna tar i många fall över den bördigaste marken och de småbönder som tidigare brukat marken får flytta till sämre områden. Konsultation sker ofta med regering och lokal elit. Inte med de småbönder, ofta kvinnor, som blir av med sin mark. Läs mer om detta i vår rapport The race for land

EU-parlamentariker visar sitt stöd för en alternativ handelspolitik.

Rättvis handel

I dagsläget är EU den största handelsparten till många afrikanska länder. Exporten från de afrikanska länderna består främst av råvaror, medan importen från EU till Afrika främst är förädlade varor.

Nu försöker EU på flera sätt säkra tillgången till billiga råvaror från Afrika för att gynna den europeiska produktionen. Handelsavtalen mellan EU och afrikanska länder (EPA avtalen) är här centrala. Afrikagrupperna har varit med och tagit fram the Alternative Trade Mandate, som visar hur relationerna mellan till exempel EU och Afrika skulle kunna se ut. Om handelsrelationerna var byggda på ömsesidighet, ekologisk hållbarhet och ett utbyte istället för exploatering och kortsiktighet. 75 av ledamöterna som blev invalda i EU-parlamentet har skrivit på att de kommer verka för vår vision. Nu fortsätter arbetet för att följa upp att politikerna också agerar på sina löften.

Hållbart klimat

Hållbar utveckling är en central fråga i Sverige likaväl som i Afrika. I Afrika utsätts miljön för svåra påfrestningar samtidigt som det är nödvändigt att höja levnadsstandarden.

Men en hållbar fattigdomsminskning är inte möjlig om man inte tar hänsyn till de naturresurser och den miljö, som människor är beroende av för sin försörjning, hälsa och överlevnad. Där det finns orättvis maktfördelning och kränkningar av mänskliga rättigheter uppstår ofta utrymme för miljöförstöring. Samtidigt är en ekologiskt hållbar utveckling viktig för att grundläggande mänskliga rättigheter ska kunna uppfyllas.

Vi tycker att Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan och är därför med i Klimatmålsintiativet. 

schysstapensioner - Afrikagrupperna

Schyssta Pensioner

Vad gör dina pensionspengar just nu? Mer än du tror. AP-fonderna ansvarar för 1400 miljarder av våra pensionspengar.

AP-fonderna investerar mångmiljardbelopp i koldioxidvärstingar, vapentillverkare och gruvbolag som kränker mänskliga rättigheter och orsakar allvarlig miljöförstöring. Vi vill se nya regler för AP-fonderna så att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål, därför är vi tillsammans med 10 andra organisationer med i nätverket Schyssta Pensioner.

Det är pensionsgruppen i riksdagen som ansvarar för AP-fondernas framtid. Gruppen har precis lagt fram ett förslag till nytt regelverk. Mejla Pensionsgruppen och berätta att du vill ha pensionsinvesteringar som är hållbara på riktigt!

Tycker du som vi att det här är viktiga frågor?!

Vi samlat ett urval av de rapporter och artiklar vi skrivit om Afrikas resurser och vem som tjänar på dem. Läs dem eller dela vidare till andra.

Platinautvinning med risker
Platinautvinning med risker
Liberalisation of grain
Liberalisation of grain
The race for land
The race for land
Liberalisation of grain
Liberalisation of grain
EPA broschyr
EPA broschyr
PGU barometern
PGU barometern

Vad kan du om EUs globala handelspolitik?

Vi har satt ihop en webbskola i fyra delar om hur EU:s handels- och investeringsregler påverkar utvecklingen i utvecklingsländerna. Du får ett utskick varannan dag i sex dagar kring följande teman: handelsregler, investeringsregler,  FNs vägledande principer kring företagande och mänskliga rättigheter och skatteflykt.

Anmäl dig, lär dig mer och hjälp oss att dela skolan – tillsammans kan vi påverka och göra skillnad

Vem har rätt till Afrikas resurser?
Vad skulle du då säga om din rike granne en dag knackade på och sa Jag kan hjälpa dig att få det bättre. Jobb mot betalning, skolgång åt dina barn, hälsovård till din sjuka mamma och se till att vägen till ditt hus går att åka på. I gengäld behöver du bara arrendera ut delar av din trädgård….

För varje klick får Afrikagrupperna 1 kr. Men du kan bara klicka & skänka en gång per dag.