”EPA är som en pistol mot huvudet”

EU:s sätt att hantera förhandlingarna, och särskilt den deadline som kommissionen föreslagit, är som att sätta en pistol mot huvudet på de afrikanska staterna och be dom skriva på, annars… Så uttryckte sig en representant från Afrikanska Unionen igår under en paneldebatt som Afrikagrupperna medarrangerade.

Vi uppmärksammade 10 år av EPA förhandlingar genom att arrangera en debatt i Bryssel mellan representanter från EU kommissionen, diplomater från AVS-länderna och civilsamhälles organisationer från EU och Afrika.

EPA-avtalen hade som en grundmålsättning att öka den regionala integrationen och handeln i AVS-länderna. En viktig faktor för Afrika som fortfarande har EU som sin viktigaste marknad, men som främst  exporterar råvaror. Bara 10-15 procent av handeln sker inom regionen, men av de varor som handlas mellan grannländer är en större del förädlade varor, istället för råvaror. EPA-förhandlingarna har inte kommit i närheten av att lyckas öka den regionala integrationen. Snarare har regioner splittrats och länder ställts mot varandra i förhandlingarna med EU.

Remco Vahl från EU-kommissionen började med att utrycka glädje över att EPA-avtalen nu gått in i en fas av implementering. Marc Maes från organisationen 11.11.11. var mycket kritisk till att EU- kommissionen kunde se det som något positivt att vissa länder nu ska börja implementera avtalen, eftersom det kommer slå ut lokal produktion. ”Ta exemplet Zimbabwe där ska liberaliseringen av marknaden påbörjas redan i januari. Zimbabwe kommer förlora 40% a av statens intäkter när de ska ta bort tullarna på varor från Europa.  De är långt ifrån redo. Om vi sett mycket problem med  förhandlingarna av EPA-avtalen så kommer vi se mycket mer när de ska implementeras. Det är nu de riktiga problemen börjar” sa Marc Maes.

När Rangariari Machemedze från Afrikagruppernas partnerorganisation SEATINI fick frågan hur han ser på förhandlingarna de senaste 10 åren svarade han att han anser dem vara katastrofala eftersom EU-kommissionen helt tappat utvecklingsfokuset i förhandlingarna.

Obadiah Mailafia från AVS sekretariatet sa att” EU verkar mer religiös än påven när det gäller bokstavliga tolkningar av WTO-regler”. Han sa också att AVS länderna vill lära sig av EU som är ett till stora delar lyckat exempel på regional integration. Men EU låter inte AVS länderna göra det. Istället förhandlar EU med mindre och mindre regioner eller med enskilda stater. ” Vi måste föra tillbaka utvecklingsagendan till hjärtat av debatten om EPA” sa Malaifa.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om EPA efter 10 år av förhandlingar

Recommended Posts