Vi kräver en levnadslön för arbetare på Robertson Winery i Sydafrika!

Kampanjen Rättvis Vinhandel uppmanar Systembolaget att sätta press på sin underleverantör Robertson Winery att leva upp till arbetarnas minimala arbetsrättsliga krav på de vingårdar som producerar det vin som säljs i Systembolagets butiker.

Den 24 augusti 2016 gick lantarbetare som arbetar hos Robertson Winery, en leverantör till Systembolaget, ut i strejk. Medellönen på 2065 kr i månaden gör det näst intill omöjligt att försörja en familj. På flera gårdar har arbetare inte möjlighet att organisera sig fackligt och arbetsvillkoren är undermåliga. Därför kräver arbetarnas fackförening CSAAWU en nu dryg fördubbling av arbetarnas löner, helt enkelt en rättvis levnadslön. I dagsläget vill inte Robertson diskutera löneökningar som är större än 7-8 procent, i realiteten innebär det efter inflation en ökning på 2-3 procent.

CSAAWU kräver nedanstående arbetsrättsliga krav:

 • 8,500 rand i månaden. En lön som går att leva på.
 • Att få tillträde till underleverantör till Robertsson för att prata med deras arbetare.
 • Att organisationsrätt för arbetarrörelsen inte motarbetas.
 • Att facket tillåts bli del av en kommitté som följer upp och utvärderar Systembolagets egna antagna etiska riktlinjer och uppförandekoden BSCI.

 

Kampanjen Rättvis vinhandel
I kampanjen deltar flera olika aktörer. Förutom lokala organisationer i Syd drivs frågan av Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna och Livsmedelsarbetarförbundet på Orkla Foods i Örebro. och SAC Syndikalisterna. Lotta Comé temahandläggare Afrikagrupperna har varit med i kampanjen sedan starten.

– Tyngdpunkten är de globala orättvisorna där vinkampanjen är ett illustrativt exempel. Fokusområdena är levnadslön, lokal uppförandekod med utgångspunkt i arbetarnas villkor i Syd, rättvis vinstfördelning och rätten att organisera sig, säger Lotta Comé, temahandläggare arbets- och levnadsvillkor, Afrikagrupperna.

2016 behandlades en motion i Sveriges Riksdag om ökad rättvisa i vinhandeln som tog upp några av kampanjens krav:

 • Att Systembolaget ska inkludera social hållbarhet i leverantörskedjan och utgå från lantarbetares intressen och behov;
 • Att Systembolaget formellt ska inkludera fackliga organisationer och lantarbetares representanter i utformandet och uppföljning av uppförandekoden och skapa ett forum för öppen dialog med lantarbetare;
 • Att Systembolaget ska anta för verksamheten relevanta och uppföljningsbara sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmål;
 • Att ompröva ägaravtalet mellan staten och Systembolaget kring produkturvalsgrunder för att återinföra ”etisk hänsyn”/social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet” i produkturval;
 • Att Systembolaget ska höja priserna i offertförfrågningar till förmån för höjda löner för lantarbetare;
 • Att delar av vinsten från Systembolagets försäljning bör omfördelas för att säkra arbetsförhållandena för de mest marginaliserade lantarbetarna i Systembolagets leverantörskedja, dvs. säsongsarbetare och anställda med osäkra kontrakt, som ofta är kvinnor.

Kampanjen kommer fortsätta dialog med Systembolaget, arrangera utbildningstillfällen för svenska vinimportörer, följa upp Systembolagets arbete med uppförandekoden BSCI och följa upp vad Systembolaget gjort efter konferensen i Argentina förra året 2015.

Levnadslön – inkludera lantarbetare och fackliga representanter!
För att kunna garantera goda arbetsförhållanden, som levnadslön ytterst handlar om, krävs organisationsfrihet och samarbete med fackliga organisationer. Systembolaget har upprepade gånger uttryckt att det är komplicerat att arbeta med levnadslön, eftersom det inte finns en tydlig och mätbar definition av begreppet. Vi vet att det enda sättet att veta om lantarbetarna i Sydafrika, Chile och Argentina har en lön som går att leva på, är att börja föra tydlig dialog med lantarbetarna och de fackliga representanterna.

Än så länge är levnadslön alltså endast en rekommendation. Vi från Rättvis vinhandel kampanjen vill se att fackorganisationerna i Sydafrika, Chile och Argentina bjuds in att delta i implementerings- och uppföljningsarbetet med uppförandekoden BSCI, som Systembolaget och andra nordiska alkoholmonopol är kopplade till. Detta för att omvandla rekommendationen till garanti. Det är dags att på allvar lyssna på de röster som har bäst kännedom om hur arbetssituationen ser ut.

För mer information, kontakta:

Agnes Nygren informatör i Sydafrika, Afrikagrupperna +27 82 5507441
agnes.nygren@afrikagrupperna.se

Lotta Comé temahandläggare arbets- och levnadsvillkor, Afrikagrupperna
lotta.come@afrikagrupperna.se

Vill du engagera dig?

 1. Skriv på uppropet till stöd för CSAAWU från det fackliga paraplyorganet, Internationella Unionen för Livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (IUL):
  http://www.iuf.org/w/?q=no/node/5092
  https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1010
 2. Dela en bild på dig själv på CSAAWU:s facebooksida.
  Detta är en avgörande strejk för lantarbetares arbetsvillkor och kan bli exempelfall för Systembolaget. Visa att solidariteten och viljan till schyssta arbetsvillkor är global.

Textförslag:

“The Ethical wine trade campaign in Sweden stand in solidarity with Robertson winery workers in their fight for a living wage”

“Forward to a living wage for farm workers at Robertson Winery”

Kampanjen Rättvis vinhandel består av:

 • Afrikagrupperna, Sverige
 • Latinamerikagrupperna, Sverige
 • Fackföreningen Livs på Orkla Foods, Örebro, Sverige
 • Fackförbundet Syndikalisterna SAC, Sverige
 • Handelsklubb 717 inom Systembolaget,
 • ANAMURI och Ranquil/ Sindicato Interempresa Temporeros Agrícolas
 • MNCI/UST Mendoza, El Plumerillo Argentina
 • Sikhula Sonke, CSAAWU, SPP/Food Soverignty Campaign, South Africa

Nätverk

Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika KASA, Tyskland
Norwegian People Aid, Norge
Afrikakontakt, Danmark
Eetti, Finland

Fördjupning

Läs mer om CSAAWU strejken på Robertson Winery:

Läs artiklar om strejken:

Läs mer om kampanjen Rättvis vinhandel:

Läs riksdagsledamot Peter Persson fråga till statsrådet Mikael Damberg:

Läs mer om motionen:
http://sodraafrikaidag.se/2016/07/06/motionen-om-storre-rattvisa-i-vinhandeln-avslogs/

Läs rapporter om Systembolagets hållbarhetsarbete:
2015: http://www.swedwatch.org/sites/default/files/tmp/74_systembolaget_150921_0.pdf
2013: http://www.swedwatch.org/sites/default/files/swedwatch_-_vinets_vag_fran_druva_till_glas.pdf (särskilt om situationen för arbetare på Robertson Winery)

Amandla!

Recent Posts