Afrikagrupperna uppmanar regeringen att agera snabbt för Västsahara

EU-kommissionen vill omförhandla avtalet mellan EU och Marocko och inkludera Västsahara, något som strider mot EU-domstolens dom. Läget är kritiskt. Men Sverige kan ha en avgörande roll för att stoppa förhandlingarna.

Den 21 december 2016 beslutade EU-domstolen i en historisk dom att Marocko inte har rätt att sälja Västsaharas naturresurser om inte det västsahariska folket samtycker. Domen fastslog även att Marocko och Västsahara är två distinkta områden.

Trots detta arbetar EU-kommissionen nu för att försöka hitta nya vägar för att förhandla med Marocko och även i ett nytt avtal kunna inkludera Västsahara. Polisario, som är västsahariernas legitima representant enligt FN, motsätter sig all exploatering av Västsaharas naturresurser som sker genom Marocko.

För att avtalet ska kunna omförhandlas behövs det att en majoritet av alla EU:s medlemsländer godkänner en ny förhandling. Sverige har en tradition av att stå upp för Västsahara och folkrätten. 2006 röstade Sverige som enda land i EU nej till ett fiskeavtal mellan EU och Marocko på grund av att Västsaharas fiskevatten inkluderades.

Vi uppmanar Sveriges regering att stå upp för Västsahara och folkrätten och att inte godkänna några fortsatta förhandlingar mellan EU och Marocko där Västsahara ingår, om inte Polisario godkänner det.

Nike Dahlskog, ordförande Afrikagrupperna

Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna

Medlemmar på Afrikagruppernas årsmöte 2017

Västsahara är Afrikas sista koloni och ockuperas av Marocko sedan 1975 i strid med folkrätten. Stora delar av befolkningen tvingas leva i flyktingläger under svåra förhållanden helt beroende av bistånd medan andra delar lever under militär ockupation där misshandel och tortyr är vardag. 

Recent Posts